Wisła

Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia SP nr 2 w Wiśle Czarnym.