Wadowice

Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych w Wadowicach.