Polanka Wielka

Rozbudowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Polance Wielkiej.