Palczowice

Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowym w Zatorze.