Gliwice

Szybowiec

Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Hanki Sawickiej w Gliwicach.