Boguszowice

Małachowskiego 44​

Zagospodarowanie terenu w zakresie zaplecza sportowego – Boguszkowce Stare.